🎵 Migzare (Ft Zakhmi)
Sogand
📀 Migzare Single
⏱ Sat Jan 18 2020

این روزا میگذره وقتی دوده میپره وقتی تازه میفهمی چیه زندگی بهتره چرا زندگی بهتره چرا زندگی بهتره بزار آروم بگیرم بزار روزام بگذره زندگی جدیدا تلخ میشه گاهی میخوری ازش با اینکه سخت میره پایین لحظه ها میرن تند رو حساب اینکه هنو کلی حساب واسه تسویه داری قصه نیست ولی میبرتت توی خواب یه خواب سبک انگار ول شدی روی آب میشه خاطره ها عکسش جوری که میخوای لیوان رو ول کنی توی قاب رد بدی بزنی زیر همه باورا بزنی مثل گاو شاخ زیر عادتات بزنی از ریشه خورد شه اصالتات پوست بندازی عوض شه عادتات ببری بری بشی دور از این جماعت که باشون نداشتی اندکی شباهت ولی بری بدون خداحافظی فاصله بگیری از این همه جهالت بری مثل من یه جای دور مثل من یه جای خوب مثل من یه جای کور بذاری بری بری مثل من یه جای دور مثل من یه جای خوب مثل من یه جای کور بذاری بری این روزا میگذره وقتی دوده میپره وقتی تازه میفهمی چیه زندگی بهتره چرا زندگی بهتره چرا زندگی بهتره بزار آروم بگیرم بزار روزام بگذره